Månadskalender februari 2022

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Kalender

Kalender över februari 2022. Att skriva på eller använda med lösa bilder.

Kalender över februari 2022, med gott om plats att skriva eller använda lösa bilder och med veckans färger i rubriken. Format A3.