Månadsbudget, tom

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Hantera ekonomi, Habiliteringens resurscenter, Hem och hushåll, Schema

Månadsbudget att fylla i själv. Skrivs ut i A3 och används med sedelbilder.

En tabell med månaderna i kolumner och med plats för utgifter i rader, man skriver in dem själv. I kolum­nerna sätter man sedelbilder för att få överblick över sina kostnader över året.