Kris- och samtalsmottagningen

2020

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga

Den 1 januari 2021 bildade Tittut spädbarnsverksamhet och Kris- och samtalsmottagningen en gemensam enhet: Habiliteringens anhörigcenter. Verksamheten består av föräldra-barngrupper för små barn (0-2 år) och samtalsmottagning för anhöriga.

Habiliteringens anhörigcenter

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se