Klara mera med begåvningsstöd

2012

Habiliteringens resurscenter

50 kr

Habilitering, En fungerande vardag, Hygien, Hantera tid, planera och genomföra, Hålla ordning, Autism, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Hantera ekonomi, Förskola, skola, fritidsverksamhet, Arbete, sysselsättning och försörjning, Habiliteringens resurscenter, Hem och hushåll

En skrift om kognitivt stöd. Skriften vänder sig till den som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning.

En skrift som vänder sig till den som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den vill ge svar på frågorna Vad är kognitivt stöd? Hur kan jag i mitt arbete bidra till att personer med intellektuell funktionsnedsättning ges möjlighet till ökad aktivitet och delaktighet? Hur får man tillgång till kognitivt stöd?