Klara mera med begåvningsstöd

2012

Habiliteringens resurscenter

50 kr

Habilitering, En fungerande vardag, Socialt samspel och relationer, Problembeteenden, Skola, arbete, fritid, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Intellektuell funktionsnedsättning

En skrift om kognitivt stöd. Skriften vänder sig till den som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning.

En skrift som vänder sig till den som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den vill ge svar på frågorna Vad är kognitivt stöd? Hur kan jag i mitt arbete bidra till att personer med intellektuell funktionsnedsättning ges möjlighet till ökad aktivitet och delaktighet? Hur får man tillgång till kognitivt stöd?