Hitta rätt – vuxna

2020

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Vuxen, 18 år och äldre, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Grav språkstörning

Den här översikten visar vem som ansvarar för vad i samhället när det gäller stöd och insatser till vuxna med funktionsnedsättning.

Hitta rätt visar i punktform vilket ansvar de viktigaste aktörerna har: kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, hälso- och sjukvården samt habiliteringen.

Hitta rätt vuxna