Hitta rätt – vuxna

2020

Habilitering, Samhällets stöd, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Vem gör vad, Samordna insatser från olika aktörer

Den här översikten visar vem som ansvarar för vad i samhället när det gäller stöd och insatser till vuxna med funktionsnedsättning.

Hitta rätt visar i punktform vilket ansvar de viktigaste aktörerna har:

  • kommunen,
  • arbetsförmedlingen,
  • försäkringskassan,
  • hälso- och sjukvården samt
  • habiliteringen.
Hitta rätt vuxna