Hitta rätt – barn

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Grav språkstörning

Den här översikten visar vem som ansvarar för vad i samhället när det gäller stöd och insatser till barn med funktionsnedsättning och deras familjer.

Hitta rätt visar i punktform vilket ansvar de viktigaste aktörerna i samhället har: skolan, kommunen, försäkringskassan, hälso- och sjukvården samt habiliteringen.

Hitta rätt barn