Handteamet

Motorik- och träningscenter - Handteamet

2022

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Motorik- och träningscenter

Motorik- och träningscenter - Handteamet

På Motorik- och träningscenter arbetar förutom träningsteamen tre specialiserade team som kompletterar insatserna som ges på ditt Habiliteringscenter. De specialiserade teamen arbetar med andning, handfunktion samt motoriska ät- och sväljsvårigheter (dysfagi). Det är din ordinarie kontakt i habiliteringen som tar kontakt med det specialiserade teamet.

Detta är foldern om Handteamet.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Bild folder Handteamet