Habiliteringscenter Sollentuna vuxna

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

2021

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Autism, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Flerfunktionsnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Sollentuna vuxna

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

Habiliteringscenter Sollentuna vuxna ger råd, stöd och behandling till dig som är 18 år och äldre med funktionsnedsättning och till dina anhöriga. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Habiliteringscenter Sollentuna vuxnas folder