Habiliteringscenter Linde vuxna

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret

2022

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Autism, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Flerfunktionsnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Linde vuxna

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

Habiliteringscenter Linde ger råd, stöd och behandling till dig som är 18 år och äldre med funktionsnedsättning och till dina anhöriga. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.  

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Bild folder HC Linde vuxna