Habiliteringscenter Haninge barn

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

2021

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Person med funktionsnedsättning, Habiliteringscenter Haninge barn, Flerfunktionsnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

Habiliteringscenter Haninge barn ger råd, stöd och behandling till barn 0-17 år med funktionsnedsättning och deras familjer. Barnet kan till exempel ha rörelsenedsättning, autism eller intellektuell funktionsnedsättning.   Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.  

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Habiliteringscenter Haninge barns folder