Folder om Habiliteringens resurscenter

Habiliteringens resurscenters enhetsblad

2021

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Språk och kommunikation, En fungerande vardag, Samhällets stöd, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Funktionsnedsättning, Ålder , Riktar sig till, Habiliteringens resurscenter

Infoblad om Habiliteringens resurscenter

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. Centret ger individanpassade insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd. Här finns även anhörigutbildningar och webbaserade kurser.