Habilitering & Hälsas kursprogram hösten 2021

2021

Habilitering & Hälsa

Habilitering

Det här programmet innehåller kurser, grupper och föreläsningar för dig som har en funktionsnedsättning, är anhörig eller närstående.

Här finns även föreläsningar för dig som arbetar inom området. Arrangeras av: Habiliteringens resurscenter, Habiliteringens anhörigcenter och olika habiliteringscenter i Stockholms län inom Habilitering & Hälsa, Region Stockholm.

Det finns fler mottagningar som erbjuder kurser och grupper inom Habilitering & Hälsa, bland annat Adhd-center, Autismcenter små barn och Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Information om kurserna finns under respektive mottagning på habilitering.se.

HH Kursblad ht 2021