Guide till vuxenlivet

Guide till vuxenlivet innehåller kortfattad information om bland annat utbildning och arbete, hjälpmedel, hälso- och sjukvård samt lagar och regler.

2018

Habilitering & Hälsa

60 kr

Habilitering-, Samhällets stöd, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Vem som gör vad, Att söka insatser från myndigheter , Samordna insatser från olika aktörer, Grav språkstörning

Guide till vuxenlivet innehåller kortfattad information om bland annat utbildning och arbete, hjälpmedel, hälso- och sjukvård samt lagar och regler.

Guide till vuxenlivet är för dig som har en funktionsnedsättning och är på väg att bli vuxen. I guiden finns information om frågor de flesta ställer sig när man ska börja ta mer eget ansvar: Hur ska jag bo? Vad ska jag göra? Hur ska jag försörja mig?

Informationen i broschyren finns tillgänglig i html på funktionshindersguiden.se

Guide till vuxenlivet, omslag