Grupper för vuxna med autism vt 2021

2021

Habilitering & Hälsa

Habilitering-, Autism, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Grupper för vuxna med autism på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter vårterminen 2021.

Informationen finns även att läsa som html här.

 

Kursprogrammet från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter