Materialet Grepp om livet, del 2

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Sömn, Hygien, Hantera tid, planera och genomföra, Hålla ordning, Vuxen, 18 år och äldre, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Mat, Intellektuell funktionsnedsättning, Hantera ekonomi, Arbete, sysselsättning och försörjning, Habiliteringens resurscenter, Hem och hushåll

Grepp om livet är ett utbildningsmaterial om kognitivt stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det riktar sig främst till personal på daglig verksamhet och boende. Del 2 innehåller formulär.

Det här utbildningsmaterialet är ett redskap för att arbeta med kognitivt stöd, ett praktiskt och konkret stöd i hur man kan göra. I materialet kopplas teori och praktik ihop.

Del 2 innehåller formulär att använda.

Frågor som "Grepp om livet" ger svar på:

  • Hur kan personer med intellektuell funktionsnedsättning få ett mer självständigt liv?
  • Hur kan personalen runt en person med intellektuell funktionsnedsättning ta reda på vilka kognitiva utmaningar hen har i sin vardag?
  • Kan begränsningar i kognitiv förmåga kompenseras med hjälpmedel eller annat lämpligt utformat stöd? 

Del 1 av Grepp om livet