Grepp om livet, del 2

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Sömn, Hygien, Hantera tid, planera och genomföra, Hålla ordning, Problembeteenden, Vuxen, 18 år och äldre, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Mat, Intellektuell funktionsnedsättning, Hantera ekonomi, Arbete, sysselsättning och försörjning, Habiliteringens resurscenter, Hem och hushåll

Del 2 i ett utbildningsmaterial om kognitivt stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Materialet riktar sig främst till personal som arbetar med personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning i daglig verksamhet eller på ett boende. Del 2 innehåller formulär att använda.

Det här utbildningsmaterialet är ett redskap för att arbeta med kognitivt stöd, ett praktiskt och konkret stöd i hur man kan göra. I materialet kopplas teori och praktik ihop.

Del 2 innehåller formulär att använda.

Frågor som "Grepp om livet" ger svar på:

  • Hur kan personer med intellektuell funktionsnedsättning få ett mer självständigt liv?
  • Hur kan personalen runt en person med intellektuell funktionsnedsättning ta reda på vilka kognitiva utmaningar hen har i sin vardag?
  • Kan begränsningar i kognitiv förmåga kompenseras med hjälpmedel eller annat lämpligt utformat stöd?