Folder om FoUU – forskning, utveckling och utbildning

En folder om forskning, utveckling och utbildning inom Habilitering & Hälsa.

2021

Habilitering & Hälsa

Habilitering

En folder om forskning, utveckling och utbildning inom Habilitering & Hälsa.

Inom FoUU bedrivs forskning och utveckling om stöd och behandling till personer med funktionsnedsättning och deras närstående. I februari 2020 har vi nio medarbetare som forskar, motsvarande tre heltidstjänster: fem doktorander, fem disputerade och en docent. Medarbetare som forskar inom Habilitering & Hälsa arbetar kliniskt och bidrar i både verksamhetsutveckling och utbildning. Forskningen finansierar vi med externa medel. Den fyra-sidiga foldern beskriver forskningsarbetet.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

FoUU folder