Enklare vardag med anpassningar för studierna

Tips på kommunikativt och kognitivt stöd i hemmet

Habilitering

Tips på hur du kan anpassa studierna med kommunikativt och kognitivt stöd. Uppslaget Enklare liv som förenklar studierna har tidigare publicerats i Funktion i fokus nr 01 2021 och kan laddas ner som pdf. Texten i pdf:en finns återgiven i html-format.

Fler tips i serien Enklare liv

Texten i pdf:en finns återgiven i html-format här:

Prylar och smarta lösningar kan göra vardagen enklare för människor med funktionsnedsättning. Arbetsterapeuten Monica Thunholm och logopeden Lena Lindberger ger sina bästa tips för köket.

Vill du skriva ut uppslaget rekommenderar vi A3-format.

1. Håll koll på tiden

Hur länge ska jag hålla på med en uppgift? Ett tidshjälpmedel ger ett tydligt svar.

2. Veckoschema med färg

Ger snabb koll av vad som händer under veckan.

3. Läs- och skrivstöd

Datorprogram somtalsyntes, ordprediktion och rättstavning underlättar studierna.

4. Packlista med bildar

Gör det lättare att komma ihåg vad som ska vara i gympa-påsen eller rygg-säcken.

5. Behåll fokus

En tyngdväst kan ge ett lugn som gör det möjligt att hålla fokus på en arbetsuppgift.

6. Slipp störande ljud!

Brusreducerande hörlurar eller hörselkåpor tar bort störande ljud, vilket kan underlätta koncentrationen.

7. Ordning och reda

Lägg läxmappar i uppmärkta brevfack. Det hjälper till att organisera studiematerialet.

8. Låt mobilappen läsa!

Fota av en text med mobilen och låt en app läsa upp texten med talsyntes. Fungerar för böcker, skyltar, brev från CSN, husläkaren och annat. Appar finns både för iOS och Android.

9. Lyssna på pennan!

Använd en läspenna som skannar in och läser upp text. Dra pennan längs textraden och lyssna, gärna i hörlurar.

10. Prylar för rastlösa händer

Låt en piggboll eller påse med sand sysselsätta rastlösa händer. Det kan vara lättare att behålla fokus om man har något att pilla med.

11. Schema med tidsstöd

Bilderna visar i vilken ordning saker ska göras. Med hjälp av en timstock eller annat tidshjälpmedel ser man hur länge aktiviteten ska pågå.

12. Svårt att sitta still?

En sittdyna fylld med luft gör att man är i rörelse. Kan underlätta fokusering och koncentration.

 

Uppslaget Enklare liv för att förenkla studierna har tidigare publicerats i Funktion i fokus nr 1 2021. Med reservation för förändringar.

plugget, enklare liv