Metodboken En väg till bättre hälsa

2013

Ewa Rolén & Therese Rykatkin

Habilitering

En metodbok om coachning till ett aktivare liv.

En metodbok som i första hand vänder sig till dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning. Boken beskriver hur man coachar personer med funktionsnedsättning till en livsstilsförändring. Arbetsmetoden är framtagen under ett Arvsfondsprojekt kallat Livsstilsprojektet.

Projektet drev i samarbete mellan Habilitering & Hälsa och flera intresseorganisationer i Stockholms län.

Boken En väg till bättre hälsa