Budgetplanering, fasta o rörliga utgifter

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Hantera ekonomi, Habiliteringens resurscenter

Budgetplanering med en kolumn för inkomst, tre kolumner för fasta utgifter och fem kolumner för utgifter man kan påverka. Skrivs ut i A3 och används med sedelbilder.

En vit tabell med en kolumn för inkomst, tre kolum­ner för fasta utgifter och fem kolumner för utgifter man kan påverka. I kolumnerna sätter man sedel­bilder för att få överblick över kostnader jämfört med inkomster.