Budgetplanering, fasta o rörliga utgifter

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, En fungerande vardag, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Hantera ekonomi, Habiliteringens resurscenter

Budgetplanering med en kolumn för inkomst, tre kolumner för fasta utgifter och fem kolumner för utgifter man kan påverka. Skrivs ut i A3 och används med sedelbilder.

En vit tabell med en kolumn för inkomst, tre kolum­ner för fasta utgifter och fem kolumner för utgifter man kan påverka. I kolumnerna sätter man sedel­bilder för att få överblick över kostnader jämfört med inkomster.