Budgetplanering, fasta o rörliga utgifter, i färg

2020

Habilitering, Skola och arbete, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Hantera ekonomi, Arbete, sysselsättning och försörjning, Habiliteringens resurscenter

Budgetplanering med en kolumn för inkomst, tre kolumner för fasta utgifter och fem kolumner för utgifter man kan påverka. Skrivs ut i A3 och används med sedelbilder.

En färglagd tabell med en kolumn för inkomst, tre kolumner för fasta utgifter och fem kolumner för utgifter man kan påverka. I kolumnerna sätter man sedelbilder för att få överblick över kostnader jämfört med inkomster.