Bildstöd - Underlag för planering "Först - Sedan"

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, En fungerande vardag, Hantera tid, planera och genomföra, Problembeteende, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Schema

Ett schema med FÖRST och SEDAN att använda med bilder för att visa ”först gör vi det här, sedan gör vi det här”.