Bildstöd - Strukturschema "Röd - grön - vit"

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, En fungerande vardag, Hygien, Hantera tid, planera och genomföra, Problematiska beteenden, Skola, arbete och fritid, Autism, Adhd/add, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning, Hem och hushåll

Ett schema som kan användas till en steg-för-steg-instruktion.

Ett schema som kan användas till en steg-för-steg-instruktion. Bilderna sätts på det röda fältet och flyttas sedan över till det gröna när det är utfört. På det vita fältet kan man sätta information om tiden för att visa hur lång tid varje moment får ta.