Bilder på växelpengar

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Hantera ekonomi, Habiliteringens resurscenter

Bilder på olika mynt och sedlar. Att använda för att förklara

Bilder på olika mynt och sedlar och vad de motsvarar i större valörer.