Bildark 8. Hygien 1

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, En fungerande vardag, Hygien, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Bildark

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Hygienbilder, del 1.