Bildark 6. Fritidsaktiviteter 1

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, En fungerande vardag, Skola, arbete och sysselsättning, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Fysisk aktivitet, Habiliteringens resurscenter, Hem och hushåll, Fritid, Bildark

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Bilder av fritidsaktiviteter, del 1.