Bildark 3. Aktiviteter, vuxna, hemma 1

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, En fungerande vardag, Hantera tid, planera och genomföra, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Hem och hushåll, Bildark

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Bilder av aktiviteter i hemmet för vuxna, del 1.