Bildark 19. Mat och dryck

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, En fungerande vardag, Hantera tid, planera och genomföra, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Mat, Habiliteringens resurscenter, Hem och hushåll, Bildark

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman eller annat underlag. Bilder på mat och dryck.