Bildark 17. Känslor

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, En fungerande vardag, Problematiska beteenden, Skola och arbete, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman eller i samtal. Bilder på olika känslor.