Bildark 15. Tidvisning, tomma klockor

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, En fungerande vardag, Hantera tid, planera och genomföra, Skola och arbete, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Förskola, skola, fritidsverksamhet, Arbete, sysselsättning och försörjning, Grav språkstörning

Bilder på klockor där man fyller i visarna. Används med scheman.

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Tid­visning med klockor där visarna behöver fyllas i.