Besökshjälpen

2018

Habilitering & Hälsa

Habilitering-, Samhällets stöd, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Adhd-center, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Att söka insatser från myndigheter , Samordna insatser från olika aktörer, Grav språkstörning

Besökshjälpen – mitt stöd före, under och efter vårdbesök

Besökshjälpen utan bildstöd