Besökshjälpen med bildstöd

2018

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning

Besökshjälpen – mitt stöd före, under och efter vårdbesök

Besökshjälpen är en patientfolder som kan användas som stöd före, under och efter vård- eller tandvårdsbesök. Fylls i hemma och tas med till besöket. Foldern finns i två versioner, med och utan bildstöd.

Besökshjälpen med bildstöd