Besökshjälpen med bildstöd

2018

Habilitering & Hälsa

Habilitering-, Samhällets stöd, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Riktar sig till, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Att söka insatser från myndigheter , Samordna insatser från olika aktörer

Besökshjälpen – mitt stöd före, under och efter vårdbesök

Besökshjälpen är en patientfolder som kan användas som stöd före, under och efter vård- eller tandvårdsbesök. Fylls i hemma och tas med till besöket. Foldern finns i två versioner, med och utan bildstöd.

Besökshjälpen med bildstöd