Besökshjälpen med bildstöd

2018

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Samhällets stöd, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Riktar sig till, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Att söka insatser från myndigheter , Samordna insatser från olika aktörer

Besökshjälpen är en folder som ger stöd före, under och efter ett vårdbesök.

Den kan användas som stöd före, under och efter vård- eller tandläkarbesök. Fylls i hemma och tas med till besöket. Foldern finns i två versioner, med och utan bildstöd.
Besökshjälpen utan bildstöd

Besökshjälpen med bildstöd