Appar för att ringa videosamtal

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Hantera tid, planera och genomföra, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Att ta kontakt, Att upprätthålla relationer, Familj och vänner, Förskola, skola, fritidsverksamhet, Arbete, sysselsättning och försörjning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning, Professionella och formella kontakter

Ett häfte med tips på utrustning, appar och program för att ringa videosamtal.

Det finna många sätt att kommunicera på avstånd. Ett sätt är att ringa videosamtal.


I det här häftet har vi samlat några olika exempel på hur du kan göra. I materialet för utskrift beskrivs varje app och program utförligt. Till exempel beskrivs vilken funktion som appen/programmet har och vilka krav som ställs på dig som användare.

Ordlista

App

En programvara eller tjänst som installeras eller körs via en webbläsare. Exempel på appar är Skype eller Messenger.

WiFi

Ett lokalt nätverk som oftast kräver ett lösenord för att ansluta till. Du bör aldrig använda okända WiFi-nätverk.

Mobilsurf

En internetuppkoppling via telefonen där det ofta finns en gräns för hur mycket data du får använda.

Enhet

Samlingsbegrepp för telefoner, surfplattor och datorer.

Plattform

Det system som appen fungerar på (ex Android, iOS, Windows).

Konto

Dina kontaktuppgifter i respektive app.

Appar och program som beskrivs i häftet är:

  • Skype
  • WhatsApp
  • Facebook Messenger
  • Google Meet
  • Google Duo
  • FaceTime
  • Discord
  • Zoom
  • Houseparty

och en app för videosamtal med vården inom Region Stockholm

  • Alltid Öppet