Att prata om sin funktionsnedsättning med sitt barn

Folder om att som förälder tala med sitt barn om sin funktionsnedsättning.

2014

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Stöd till anhöriga, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Vuxen, 18 år och äldre, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Grav språkstörning

Folder om att som förälder tala med sitt barn om sin funktionsnedsättning

Att prata om sin funktionsneds├Ąttning med sitt barn