Årsöversikt, vit

Årsöversikt med årstider i färg och månader i kolumner med månadsbilder. Gott om plats att skriva eller använda lösa bilder. Format A3 eller A4 beroende på hur du skriver ut den. Markera vilken månad som är aktuell just nu med en pil eller på annat sätt. Pilar finns att ladda ner.

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, En fungerande vardag, Hantera tid, planera och genomföra, Skola, arbete och fritid, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter

Gott om plats att skriva eller använda lösa bilder. Format A3 eller A4 beroende på hur du skriver ut den. Markera vilken månad som är aktuell just nu med en pil eller på annat sätt. Pilar finns att ladda ner.