Årshjul, vitt med bilder

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, En fungerande vardag, Hantera tid, planera och genomföra, Skola och arbete, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Förskola, skola, fritidsverksamhet, Arbete, sysselsättning och försörjning, Habiliteringens resurscenter

Årshjul, vitt med bilder på månaderna.

Vit årsöversikt i form av ett hjul. Månader marke­rade med text och bilder. Används med lösa bilder. Markera vilken månad som är aktuell just nu med en pil eller på annat sätt. Pilar finns att ladda ner.