Appar för språkträning

2023

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Digital delaktighet, Habiliteringens resurscenter, Häfte

Ett häfte med tips på appar för att träna olika språkliga förmågor.

I materialet för utskrift beskrivs varje app utförligt. Det finns också en QR-kod för att underlätta nedladdning av apparna.

Flertalet appar som nämns här riktar sig till yngre barn. Några går däremot utmärkt att använda även för ungdomar och äldre personer, de är markerade i materialet för utskrift. Språkliga förmågor som kan tränas med apparna är:

Ordförråd, ordkunskap och benämning

 • Pekbok för barn
 • SoundTouch - pekbok för de yngsta barnen
 • Stora Pekboken
 • Minilobes Ordkronan, Bildlådan, Lilla Språklådan
 • Beck och Bo
 • Tittut för småbarn
 • Peekabo Barn
 • Småbarnsljud 123

Pussel, lotto, olika begrepp

 • Mitt eget pussel
 • Fantastiska pussel 123
 • TinyHands Lotto

Begrepp - färg, antal, storlek, form och lägesord

 • Färger och fordon
 • Little Digits fingerräkning
 • Räkning för småbarn 123
 • Minilobes - 123
 • På och i
 • Spökbus
 • Aja och Bajja Lek

Begrepp - motsatsord

 • Monsterlandet 1
 • Monsterlandet 2
 • Motsatslek

Kategorisera och sortera

 • Nallemix 1 och 2
 • Sakletaren - Kategorier
 • Sort it Out 1 och 2
 • Little Matchups - The Matching Game for Toddlers

Lyssningsövningar, ljud- och talträning

 • Touch the sound
 • Träna tal spel för barn
 • ChatterPix Kids
 • Voki for Education
 • Fonemo / Fonemixo Pro
 • Voxpix
 • Ljuda med Boo!

Öva på flera språk

 • Språkkista 2
 • Svaapp

Meningsbyggnad, samtal och berättande

 • My PlayHome
 • Sago Mini Doodlecast - fånga en berättelse
 • Imagistory
 • Min Saga
 • Toca Life: Vacation

Berättande, samtal och meningsbyggnad

 • Book Creator / Story Creator / My Picture Books
 • Speciella berättelser
 • Ritprata 2

Grammatik, synonymer och komparation

 • De eller Dem
 • Ord i fokus
 • Mambo

Skapa eget material, verktygsappar och specialfunktioner

 • Bitsboard
 • Guidad åtkomst (iPad/iPhone)

 

Appar för språkträning