Appar för språkträning

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Autism, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Förskola, skola, fritidsverksamhet, Arbete, sysselsättning och försörjning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning

Ett häfte med tips på appar för att träna olika språkliga förmågor.

I materialet för utskrift beskrivs varje app utförligt. Det finns också en QR-kod för att underlätta nedladdning av apparna.

Flertalet appar som nämns här riktar sig till yngre barn. Några går däremot utmärkt att använda även för ungdomar och äldre personer, de är markerade i materialet för utskrift. Språkliga förmågor som kan tränas med apparna är:

Ordförråd, ordkunskap och benämning

 • Pekbok för barn
 • SoundTouch - pekbok för de yngsta barnen
 • Stora Pekboken
 • Minilobes Ordkronan, Bildlådan, Lilla Språklådan
 • Beck och Bo
 • Tittut för småbarn
 • Peekabo Barn
 • Småbarnsljud 123

Pussel, lotto, olika begrepp

 • Mitt eget pussel
 • Fantastiska pussel 123
 • TinyHands Lotto

Begrepp - färg, antal, storlek, form och lägesord

 • Färger och fordon
 • Little Digits fingerräkning
 • Sago Mini valpförskola
 • Räkning för småbarn 123
 • Minilobes - 123
 • På och i
 • Spökbus
 • Aja och Bajja Lek

Begrepp - motsatsord

 • MyMemo - skapa egna memoryspel
 • Monsterlandet 1
 • Monsterlandet 2
 • Motsatslek

Kategorisera och sortera

 • Nallemix 1 och 2
 • Sakletaren - Kategorier
 • Sort it Out 1 och 2
 • Little Matchups - The Matching Game for Toddlers

Lyssningsövningar, ljud- och talträning

 • Touch the sound
 • Talking Tom (med flera figurer)
 • Träna tal spel för barn
 • Voki for Education
 • ChatterPix Kids
 • Voxpix
 • Fonemo / Fonemixo Pro
 • Ljuda med Boo!
 • Sakletaren - Språkljud

Öva på flera språk

 • Språkkista 2
 • Svaapp

Meningsbyggnad, samtal och berättande

 • My PlayHome
 • Sago Mini Doodlecast - fånga en berättelse
 • Imagistory
 • Min Saga
 • Toca Life: Vacation

Berättande, samtal och meningsbyggnad

 • My Story Book Maker
 • Book Creator / Story Creator / My Picture Books
 • Speciella berättelser
 • Ritprata 2
 • Sentence Maker
 • Making Sequences

Grammatik, synonymer och komparation

 • De eller Dem
 • Ord i fokus
 • Mambo

Skapa eget material, verktygsappar och specialfunktioner

 • Bitsboard
 • Tiny Tap
 • Guidad åtkomst (iPad/iPhone)