Appar för att träna tidig läs- och skrivförmåga

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Skola, arbete, fritid, Autism, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Förskola, skola och utbildning, Arbete, sysselsättning och försörjning, Lek och fritid, Grav språkstörning

Ett häfte med tips på appar för att träna tidig läs- och skrivförmåga.

Tips på appar för den första inlärningen av läs- och skrivförmåga. Appar både för barn och vuxna.