Utforska autism

En webbkurs för vuxna med autism.

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Autism, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning

Utforska autism är en ny webbkurs som Habilitering & Hälsa erbjuder vuxna med autism. Kursen ges i en första testomgång under hösten 2020.

Det här informationsbladet beskriver kursen och vad det innebär att delta i testomgången.

Informationen finns även som html.