Tidsregistrering

Tidsregistrering – av smärta, beteendeavvikelser eller andra symtom

2018

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre

Schemat i den här foldern kan användas för att få en överblick över hur ofta, hur länge och när på dygnet ett symtom eller beteende förekommer. Kan användas som stöd inför beslut av vårdåtgärd och vid utvärdering.