SoL och LSS vid funktionsnedsättning

Broschyr med information om SoL och LSS.

2019

Habilitering & Hälsa

Habilitering

Broschyr med information om SoL och LSS.

Broschyren ger information om två viktiga lagar som gäller när kommuner ska ge stöd till personer med funktionsnedsättning: socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Informationen i broschyren finns tillgänglig i html på funktionshindersguiden.se

SoL och LSS vid funktionsneds├Ąttning, omslag