Samhällets stöd

Samhällets stöd vid funktionsnedsättning innehåller kortfattad information om samhällets stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning.

2018

Habilitering & Hälsa

Habilitering

Samhällets stöd vid funktionsnedsättning innehåller kortfattad information om samhällets stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Samhällets stöd vid funktionsnedsättning innehåller kortfattad information om samhällets stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Med hjälp av den kan du orientera dig om vilket stöd som finns och hur man får del av det. Några rubriker är: ekonomiskt stöd och bidrag, stöd i vardagen och när det inte fungerar. Broschyren är en syskonbroschyr till Guide till vuxenlivet som kom våren 2018.

Informationen i broschyren finns tillgänglig i html på funktionshindersguiden.se

Samhällets stöd vid funktionsnedsättning, omslag