Kris- och samtalsmottagningen

En folder om Kris- och samtalsmottagningen

2020

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Autism, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga

En folder om Kris- och samtalsmottagningen

Kris- och samtalsmottagningen vänder sig till föräldrar, syskon, makar och andra nära anhöriga till personer med funktionsnedsättning.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se