Hitta rätt – vuxna

2020

Habilitering

Den här översikten visar vem som ansvar för vad i samhället när det gäller stöd och insatser till vuxna med funktionsnedsättning.

Hitta rätt visar i punktform vilket ansvar de viktigaste aktörerna har: kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, hälso- och sjukvården samt habiliteringen.

Hitta rätt vuxna