Habiliteringens resurscenter

Infoblad om Habiliteringens resurscenter

2020

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Språk och kommunikation, Att fungera i vardagen, Samhällets stöd, Stöd till anhöriga, Funktionsnedsättning, Ålder , Riktar sig till, Habiliteringens resurscenter

Infoblad om Habiliteringens resurscenter

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. Centret ger individanpassade insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd. Här finns även anhörigutbildningar och webbaserade kurser.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se