Bildark 14. Packa gympa- och badpåse

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda för att komma ihåg vad som ska packas i gympa- eller badpåsen, bilderna sätts t ex i en knippa eller på en remsa.

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Habiliteringens resurscenter