Besökshjälpen med bildstöd

Besökshjälpen – mitt stöd före, under och efter vårdbesök

2018

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre

Besökshjälpen är en patientfolder som kan användas som stöd före, under och efter vård- eller tandvårdsbesök. Fylls i hemma och tas med till besöket. Foldern finns i två versioner, med och utan bildstöd.