Tips på appar för att träna tidig läs- och skrivförmåga

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Skola, arbete, fritid, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk)

Ett häfte med tips på appar för att träna tidig läs- och skrivförmåga.

Tips på appar för den första inlärningen av läs- och skrivförmåga. Appar både för barn och vuxna.