Råd och tips

När du träffar en döv person för första gången:

  • Våga ta kontakt
  • Om du vill påkalla uppmärksamhet - gå fram och stryk lätt på armen eller axeln
  • Ögonkontakt är viktigt. Teckenspråk är ett visuellt språk vilket gör att man måste ha ögonkontakt vid kommunikation
  • Använd mobilen eller papper och penna för kortare meddelanden när ni träffas
  • Vid längre samtal, meddelanden, föräldrarträffar och liknande - boka teckenspråkstolk i god tid
  • Skicka sms för kort information och frågor

Länkar

Behöver du tolk?

Behöver du boka tolk till ett möte eller vill ha mer information:
habilitering.se/tolkcentralen