Viktigt uppmärksamma barn som är anhöriga

All hälso- och sjukvård ska uppmärksamma minderåriga barn som är anhöriga till en person med funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom. Anna Sellgren är barnsamordnare inom Habilitering & Hälsa.

Vem är du?

– Jag är kurator på Habiliteringscenter Linde. Jag har arbetat inom habiliteringen sedan 2012 och har varit barnsamordnare under några år.

Vad innebär din roll som barnsamordnare?

– Min uppgift är att bevaka kunskapsutvecklingen om barn som anhöriga och se till att Habilitering & Hälsa har de rutiner och den kompetens som behövs. Jag samordnar också alla barnombud som finns på våra mottagningar för vuxna. Jag tar tillvara deras erfarenheter och lyfta frågor och tankar till ledningen som berör barn som anhöriga.

Vad gör barnombuden inom Habilitering & Hälsa?

– De ska påminna kollegor att ställa frågor till sina patienter om familj och barn. De ser till att våra rutiner följs och sprider ny kunskap. Det är viktigt att vi som möter vuxna patienter uppmärksammar när det finns ett barn som är anhörig och att vi samverkar med andra aktörer och myndigheter när det behövs. Målet är att alla föräldrar och barn får det stöd som behövs.

Hur brukar patienter reagera när ni frågar om det finns barn i familjen?

– De är positiva till att vi frågar. Nästan alla föräldrar med små barn önskar något form av stöd för att underlätta föräldraskapet. Det kan till exempel vara hur man kan prata om sin funktionsnedsättning, hur man kan få struktur i vardagen eller hur man kan hushålla med sin energi. En del behöver också stöd i hur de ska kommunicera med andra, till exempel personal på barnens skola eller andra föräldrar.

Viket slags stöd kan habiliteringen ge?

– Oftast är det stöd till föräldern för att prata med sitt barn om sin funktionsnedsättning och om situationer som uppstår, till exempel starka reaktioner vid stress. Det kan handla om att passa tider, lek, matlagning eller bjuda hem kompisar. Vi pratar om strategier och hjälpmedel som kan vara användbara, till exempel förbereda kläder dagen innan och att använda timstock för att hålla koll på tiden.

Om barnet är äldre, i tonåren, kan barnet ibland vilja ha ett eget samtal med en behandlare. Vi lyssnar på barnets frågor och tankar och bidrar med kunskap för att barnet lättare ska förstå sin förälder. Vid avslutande samtal brukar föräldern bjudas in och vi går igenom det barnet vill att föräldern ska veta, till exempel förslag på förändringar i vardagen utifrån barnets behov.

Ibland är det inte habiliteringen som kan ge det stöd familjen behöver. Då hjälper vi till att länka föräldern eller barnet till rätt ställe. Det kan vara socialtjänsten i kommunen, BUP, vårdcentralen, psykiatrin, beroende på hur behovet ser ut.

När ett barn är anhörig, för föräldrar

Finns det fler barnsamordnare i Region Stockholm?

– Barnsamordnaren ingår i ett nätverk med andra barnsamordnare inom hela Region Stockholm. Där lyfter vi frågor kring barn som anhöriga och delar kunskap, erfarenheter och information.

 

Publicerad 2020-12-11