Våldet ökar i pandemins spår

Isolering och restriktioner under pandemin har ökat risken för våld i hemmet. Barn och vuxna med funktionsnedsättning är särskilt utsatta. Jämställdhetsmyndigheten har därför listat de nationella myndigheter och organisationer samt kommuner som ger information om våld mot personer med funktionsnedsättning.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har tagit fram utbildningsmaterial för yrkesverksamma om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Materialet Sällan sedda på socialstyrelsen.se (pdf)

Myndigheten för delaktighet 

Myndigheten för delaktighet (MFD) har tagit fram information och filmer om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Filmerna om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning på mdf.se

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen har information på sin webbsida om våld mot barn med funktionsnedsättning.

Barn om våld på Barnombudsmannen.se

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten tog fram en film med anledning av #metoo-uppropen, där kvinnor med funktionsnedsättning gick ihop under hashtagen #slutvillkorat. Filmen vill synliggöra våld mot kvinnor med funktionsnedsättning vars rätt till stöd ofta villkoras, vilket gör dem mer utsatta för sexuella trakasserier och våld.

Ett annat upprop var #slådövaörattill, där kvinnor och icke-binära med dövhet, hörselnedsättning eller dövstumhet gick samman för att synliggöra våldet och bristen på trygga rum.

Se filmen om #slutvillkorat på jamstalldhetsmyndigheten.se

Se filmen om #slådövaörattill på jamstalldhetsmyndigheten.se

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk är en stödjour som drivs för målgruppen döva, hörselskadade, dövblinda, icke-binära flickor (från 15 år) och kvinnor.

Teckenspråkig kvinnojour på NCJT.se

TRIS

TRIS har information som riktar sig till personer med funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Jourtelefon: 0774-40 66 00

Jourverksamhet på tris.se 

RFSL

RFSL har information som riktar sig till hbtq-personer med funktionsnedsättning.

HBTQ och funktionsnedsättning på rfsl.se

Bräcke diakoni

Bräcke diakoni bedriver forskning kring dubbel utsatthet för personer med funktionsnedsättning som är utsatta för våld.

Dubbelt utsatt på brackediakoni.se

Boujt

Boujt är en den enda barn- och ungdomsjour som riktar sig till döva barn och unga samt barn och unga med hörselnedsättning (7-21). De har en stödchatt som är öppen tisdagar och torsdagar klockan 18.30-20.30.

Chatten på boutjs.se 

Goda exempel i flera kommuner

Många kommuner och andra aktörer i samhället har redan börjat utveckla kommunikation och arbetssätt för att nå ut med information och insatser till utsatta målgrupper. Jämställdhetsmyndigheten har påbörjat en inventering av kommunernas arbete och funnit några goda exempel:

Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun har utbildningen V.I.P (Viktig intressant person), som är en utbildning för personer med funktionsnedsättning med syfte att förebygga våld i nära relationer.

Utbildningen V.I.P på Eskilstuna.se

Region Gotland

Region Gotland har separat information på sin webbsida riktad till personer med funktionsnedsättning. Sidan har även en länk till utbildningsmaterialet och informationsmaterialet Dubbelt utsatt.

Våld mot personer med funktionsnedsättning på gotland.se

Malmö stad

Malmö stad har tagit fram olika handböcker och checklistor för arbete med våldsutsatta grupper, bland annat en som rör personer med funktionsnedsättning.

Kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation (pdf)

 

Samlad information från Jämställdhetsmyndigheten

Ta del av hela sammanställningen av de myndigheter och organisationer som jobbar mot utsatthet för våld i samband med covid-19.